23.01.2022

Pääsyopas 2021 ammattikorkeakouluihin

Oletko hakemassa insinöörikoulutukseen? Vai haluatko sairaanhoitajaksi, kätilöksi, medianomiksi tai tradenomiksi? Ammattikorkeakoulujen valintakokeet ovat touko-kesäkuussa. Valmistaudu kokeisiin pääsyoppaan avulla.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta uudistui vuosina 2019 -2020. Uudistuksessa eri alojen valintakokeet yhdistyvät AMK-valintakokeeksi. Pääsyopas 2021 on valmennuspaketti AMK-valintakokeen päätöksentekotaitojen, opetuskielen, matemaattisten taitojen osioon sekä matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osioon.

Pääsyopas 2021 on tuhti paketti, 464 sivua ja kattaa tärkeimmät valintakokeen osa-alueet. Päätöksentekotaidot ja opetuskieli (suomi) osalta valintakoe on kaikille aloille yhteinen.

Vastaat valintakokeessa päätöksentekotaitojen, opetus kielen ja matemaattisten taitojen osioon, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen.

Mikäli haet tekniikan alan hakukohteeseen kuten insinööri-, rakennusarkkitehti- tai rakennusmestarikoulutukseen tulee sinun vastata myös matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osioon.

Pääsyoppaassa 2021 on eri valintakokeen osa-alueissa tarvittavien taitojen kertaavat teoriaosat ratkaistuine malliesimerkkeineen, harjoitus tehtäviä vastauksineen sekä valintakoetyyppisiä monivalintatehtäviä.

Osa tehtävistä on ryhmitelty harjoituskokeiksi. Matemaattis-luonnontieteellisessä osassa on mukana valintakokeissa aikaisemmin käytettyjä tekniikan alan tehtäviä malliratkaisuineen.

Uudet valintakokeet eivät ole enää julkisia, joten kirja ei sisällä syksyn 2019 jälkeen pidettyjä valintakokeita tai niiden tehtäviä. Kirja sisältää kuitenkin paljon valintakoetyyppisiä tehtäviä niiltä osa-alueilta, joita ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ilmoitetaan sekä sellaisilta osa-alueilta, joita tekijätiimi näkee tärkeiksi ammattikorkeakouluopintojen kannalta.

 

Kirjan sisältö on seuraava:
Ohjeita pääsykokeisiin
Osa I: päätöksentekotaidot
Osa II: opetuskieli (suomi)
Osa III: matemaattiset taidot
Osa IV: matemaattis-luonnontieteelliset taidot

 

Tutustu ja tilaa pääsyopas Amk-Kustannukselta!

Tilaa pääsyopas tästä